Poznáte všetky ulice v obvode č.1 ?

11.Marca , Brezová, Buková , Cesta na Kráľovej, Dolná Kolónia, Dubová, F.Hečku, Gaštanová, gen.Asmolova, gen.Svobodu, J.Alexyho, J.Gagarina, J.Nerudu, J.Poničana, Jaseňová, Javorová, Jazmínová, Ľ.Fullu, Lipová, Lučenecká cesta, M.Bazovského, M.Nešpora, marš.Malinovského, Mateja Bela, MDD, Mládežnícka, Mojmírova, Môťovská cesta, Na Hôrke, Na Hrádok, Nábrežie, Námestie Cyrila a Metoda, Nižovec, Obrancov mieru, Okružná, Orgovánová, Osada Sekier, Pribinova, R.Jašíka, Rastislavova, Svätoplukova, Školská, Topoľová,   Záhonok, časť obce Môťová (chaty-Priehrada) 4294, 4329, 5553, 5803, 8810, 9074,