ZAMYSLENIE

Rodiny môže udržať pohromade len vzájomná láska, nič iné: teda dôvera, súdržnosť, alebo ako býva ten krásny vzťah nazvaný.
A tá láska, to nie je len v citoch, to je aj vec rozumu a vôle: Je to umenie naladiť sa na vlnu druhého, pochopiť ho. Je to múdrosť s ktorou doprajeme druhému potrebnú mieru voľnosti i vzdialenosť, pretože láska silnie vzdialením. Zblízka sa vyčerpáva, vybíja, - ako akumulátor. Je to tisíc konkrétnych, drobných služieb v dennom styku, ktoré spolu - ako jednotlivé kvetiny - vytvoria kyticu peknej pospolitosti, blízkosti domova. „V čom je rodinná láska:
Trochu viac humoru - a menej hašterivosti.
Trochu viac veľkorysosti - a menej malichernosti.
Trochu viac statočnosti - a menej urážlivosti.
Trochu viac MY - a trochu menej JA.
Radšej malá kytička počas života,
než náruč kvetín na hrobe.
Prajem Vám, aby ste mali silu dokázať to v realite života naplno.